با ویزای توریستی دبی به پیشنهاد کار “نه” بگوئید

نه به کار با ویزای توریستی دبی!

آیا شما با ویزای توریستی دبی،قصد سفر به امارات متحده عربی و پذیرش پیشنهاد شغلی دارید؟ اگر بله، زمان آن است که تصمیم خود را دوباره بررسی کنید. پذیرش پیشنهاد شغل ممکن است شما را در معرض مشکل قرار دهد.براساس گزارش منتشر شده در خلیج تایمز، برخی از شرکت ها در دبی به دارندگان ویزای توریستی،پیشنهاد کار میدهند.هرچند که این می تواند هم کارفرما و کارمند را به مشکل برساند.در ادامه همراه ویزاتک باشید.

نه به کار با ویزای توریستی دبیکارفرما همچنین ممکن است از کارکنان سوء استفاده کند، زیرا آنها تحت قانون کار نخواهند آمد.به اشتراک گذاشتن تجربه خود، یکی از مهاجران هند گفت که او در هنگام بازدید از دبی با ویزای توریستی امارات پیشنهاد شغلی را پذیرفت.این شرکت به او اطمینان داد که وی یک ویزای کار دوساله دریافت خواهد کرد. با این حال، زمانی که ویزای توریستی او به پایان رسیده بود، این شرکت افشا کرد که او ویزای شغلی را دریافت نخواهد کرد.

مهاجر بیشتر گفت که او در ماه به ازای حقوق ماهیانه DH 3500 استخدام شده است، با این حال، او DH 3000 را دریافت کرد.همانطور که مشخص است،چون او ویزای کاری دبی نداشت،مجبور شد مبلغی پائین تر از مبلغ توافق شده دریافت کند و نمیتوانست در محکمه ای اعتراض کند.همانطور که در قانون است،با ویزای توریستی نمیتوان به کار مشغول شد.در صورت نقض، کارفرمایان باید جریمه ای را به مبلغ ۵۰۰۰۰ درهم به ازای هر کارگر پرداخت کنند. این مبلغ در موارد نقض مکرر دو برابر می شود.به جز جریمه، اگر کارفرمای ملی امارات متحده عربی باشد، او برای شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

با وجود چنین قوانین سختگیرانه، برخی از شرکت ها همچنان به کار خود ادامه داده و خلاف میکنند.در مجموع ما پیشنهاد میدهیم که هرگز با ویزای توریستی دبی در کشور امارات مشغول به کار نشوید و همیشه در سفر به دبی این نکته را در نظر داشته باشید.”نه به کار با ویزای توریستی دبی”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.