مرور برچسب

وقت سفارت

وقت سفارت

وقت سفارت یا Embassy appointment یا وقت مصاحبه سفارت های مختلف،یکی از مراحل مهم اخذ ویزا برای کشورهای مختلف است.افرادی که قصد اخذ ویزا دارند،باید نسبت به اخذ وقت مصاحبه در سفارت مورد نظر اقدام کرده و در فرصتی که تا وقت سفارت تعیین شده از سوی کنسولگری یا سفارت کشور مد نظر به آنها داده شده است،مدارک مورد نیاز را برای اخذ ویزا آماده کرده و نسبت به اخذ ویزا اقدام کنند.

ما در اینجا لیست سفارت خانه های کشورهای مختلف را به همراه اطلاعات کامل که شامل آدرس،شماره تماس،وب سایت و .. میشود را قرار داده ایم تا در صورت نیاز به آن مراجعه کرده و نسبت به اخذ وقت مصاحبه یا سفارت اقدام کنید.