ویزای ژاپن

مسلما هر کسی نام کشور ژاپن را شنیده است.کشوری که دارای مردمی سخت کوش و تکنولوژی پیشرفته است.این کشور علاوه بر صنعت و تکنولوژی که معمولا برای تجار مناسب است،دارای جاذبه های توریستی فراوان است.اما باید بدانید که برای سفر به این کشور باید نسبت به اخذ ویزای ژاپن اقدام کنید.به همین منظور ما در این مقاله قصد داریم تا شرایط اخذ ویزای ژاپن را توضیح دهیم.در ادامه همراه ویزاتک باشید.

تصویری از بنر ویزای ژاپن

انواع ویزای ژاپن

 • تجاری
 • ترانزیت
 • ویزای توریستی ژاپن
 • ویزای بازدید از دوست و اقوام
 • ویزای شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی

مدارک ویزای توریستی ژاپن

برای دریافت ویزای توریستی لازم است مدارک زیر را آماده و به سفارت تحویل دهید.

این مدارک عبارتند از:

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • پرینت گردش حساب سه ماه اخیر و زمان صدور گواهی حساب بانکی یک روز قبل از ارائه مدارک باشد.
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

مدارک ویزای تجاری ژاپن

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • جواز کسب
 • یک نسخه فرم تقاضا
 • نامه ماموریت برای متقاضی
 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی
 • یک قطه عکس سایز ۴.۵*۴.۵ با زمینه سفید
 • دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )
 • ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
 • مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )
 1. ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON ( صادره در سه ماه اخیر )
 2. کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
 3. مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
 4. جزوه ویا کاتالوگ

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

مدارک ویزای دیدار دوست ژاپن

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 •  یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز ۴.۵*۴.۵  با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

ضمانتنامه :

برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

 1. گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 2. کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد
 3. (  KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE)
 4. گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO
 5. حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)
 6. (ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

مدارک ویزای دیدار اقوام در ژاپن

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز ۴.۵*۴.۵ با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)

ضمانتنامه :

برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در کشور ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

 • حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)
 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO
 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

مدارک ویزای کنفرانس و مسابقات ورزشی

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطه عکس سایز ۴.۵*۴.۵ با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
 • دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)
 1. ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON : ( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
 2. مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
 3. جزوه ویا کاتالوگ
 4. مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
 5. نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

نکات اخذ ویزای ژاپن

 • ویزای توریستی ژاپن حدود ۳ ماه اعتبار دارد، اما مدت مجاز اقامت شما بستگی به نظر سفارت ژاپن دارد.
 • زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک ویزای ژاپن به طور معمول ۵ روز کاری (با احتساب روز ارایه مدرک) است.
 • برای اخذ ویزای ژاپن معمولا نیازی به انجام مصاحبه نیست، مگر آنکه طبق نظر کنسول انجام مصاحبه ضروری باشد.
 • ارائه اصل مدارک فارسی لازم نیست و ترجمه انگلیسی مدارک که حاوی مهر وزارت دادگستری باشد برای اخذ ویزا کافی است.

آدرس و تلفن سفارت ژاپن در تهران :

 • آدرس سفارت: تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک ۱۶۲
 • روزهای کاری: یک شنبه الی پنج شنبه (سفارت ژاپن روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.)
 • پذیرش درخواست: روزهای یک شنبه الی پنج شنبه (از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۰:۳۰)
 • تحویل گذرنامه: روزهای یکشنبه الی پنج شنبه (بعدازظهرها از ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰)
 • تلفن تماس سفارت: ۲۲۶۶۰۷۱۰(۲۱)۹۸+
 • شماره فکس: ۲۲۶۶۰۷۴۶(۲۱)۹۸+
 • ایمیل بخش کنسولی و امور مربوط به روادید: consular@th.mofa.go.jp
 • وبسایت رسمی: www.ir.emb-japan.go.jp
 • نکته: در نظر داشته باشید که سفارت ژاپن مدارک درخواست ویزا را به صورت پستی نمی پذیرد و مسئولیتی در قبال گم شدن یا مخدوش شدن مدارک نمی پذیرد. همچنین ارسال مدارک از طریق ایمیل یا فاکس نیز از نظر سفارت قابل قبول نیست. برای ارائه درخواست و تحویل مدارک لازم است که حتما شخص متقاضی یا نماینده او مدارک مورد نیاز را به صورت حضوری تحویل سفارت بدهد.
37 نظرات
 1. سهیل عبدی می گوید

  باسلام
  اگر شغل به صورت خانگی (بورس) باشه می خواستم بدونم مشکلی پیش میاد

  1. Pouya می گوید

   درود
   منظورتون رو متوجه نشدم.
   واضح تر توضیح بدید تا کمکتون کنم.
   مرسی

   1. سهیل عبدی می گوید

    من برای ویزای توریستی می خوام اقدام کنم و یکی از مدارکی که نیاز داره گواهی اشتغال به کاره ولی من کارم معامله در بورس و پول خوبی هم از این طریق بدست میارم می خواستم بدونم مشکلی نداره برای ویزا

 2. نیک می گوید

  سلام اگر گردش مالی حساب در سه ماه اخیر زیر ۱۰ تومن باشه ولی ۵۰ تا ۶۰ تومن برای ویزا یکباره به حساب واریز کنیم مشکل ایجاد میشه؟ (من قبلا ویزای آمریکا و کانادا و شنگن داشته ام)

  1. Pouya می گوید

   درود
   با توجه یه اینکه ویزای شنگن،آمریکا و کانادا داشتید،مشکلی پپیش نمیاد.
   موفق باشید.

 3. کریم می گوید

  سلام ژاپن ویزای کار به افغانی ها میدن ؟

  1. Pouya می گوید

   درود
   از سفارت ژاپن در افعانستان پیگیری کنید لطفا.

 4. محمد می گوید

  سلام
  الان شرایط اخذ ویزای ژاپن چطوره؟
  آیا ویزا میده؟
  چطور میشه مطمئن شد که ویزای کشور ژاپن در میاد؟

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب دوست من
   در صورتیکه مدارک شما کامل باشه مشکلی برای اخذ ویزای ژآپن وجود نخواهد داشت.
   موفق باشید.

 5. مرتضي می گوید

  سلام یک سوال دیگه داشتم حداکثر ویزای دیدار از اقوام چقدر هستش؟؟

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   ما در زمینه ویزای توریستی فعالیت داریم.
   موفق باشید.

 6. مرتضي می گوید

  سلام مبلغ وثیقه چقدر باید باشه؟؟من یکبار اقدام کردم البته دعوتنامه از ژاپن داشتم ضمانت نامه از ژاپن هم داشتم ولی وثیقه نداشتم و ویزای توریستی رد شد.ممنون میشم پاسخ بدید

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب دوست من
   باید وثیقه داشته باشید.بابت این موضوع بهتره با ما در تماس باشید.

 7. سالاری می گوید

  سلام هزینه ویزای ژاپن چقدر هست و چند روزست

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   حدود ۱۰ روز زمان نیاز هست برای اخذ ویزای ژاپن.
   برای هزینه هم با ما در تماس باشید.

 8. مسعود می گوید

  سلام من در سال ۱۹۹۱ در ژاپن بودم و قبل از اتمام ویزا به ایران برگشتم ایا پاسپورت قبلی با مهر ویزای ژاپن در گرفتن ویزای جدید تاثیری داره و من میتونم بقیه مدارک خواسته شده را تهیه کنم در ضمن من ۵۱ سال سن دارم و وثیقه هم میتونم بذارم

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب دوست عزیز
   بله.در هنگام اخذ ویزای ژاپن،در کنار سایر مدارک،پاسپورت قدیمی شما هم باید موجود باشه.
   موفق باشید.

 9. امین می گوید

  سلام اگر حساب بانکی در ۳ماه آخر گردش خوبی نداشته باشه اما الان مانده حساب بیشتر از ۶۰ میلیون داشته باشد امکان دریافت ویزا میباشد؟
  در ضمن تا الان هیچ اقدامی برای ویزا انجام ندادم چند درصد امکان دریافت ویزا هست؟

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب دوست عزیز
   در صورتیکه مانده حساب شما در اثر گردش ایجاد شده باشه مشکلی نیست
   بهتر هست که سفر قبلی به کشورهای دیگه داشته باشید
   موارد دیگری در مورد اخذ ویزای ژاپن هست که باید رعایت بشهبهتر هست با کارشناسان ما در تماس باشید.
   موفق باشید.

 10. علی اکبر می گوید

  سلام خسته نباشید من ویزای توریستی میخام برای آخر فروردین کارم کار چوب هست میخام برم وسایل نجاری بازدید کنم اگه شد با خودم بخرم بیارم برای ویزای توریستی چه مدارک ووثیقه ای لازم هست ممنون

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   دوست عزیز شما نمیتونید با ویزای توریستی ژاپن کار تجتری انجام بدید.
   مدارک مورد نیاز ویزای ژاپن در همین مقاله شرح داده شده.
   موفق باشید.

 11. جواد می گوید

  سلام ! برای ویزای ژاپن ووچر هتل و بلیط هواپیما هم لازم است؟

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   بله.

 12. حمیدرضا می گوید

  من دوماه پیش از سفارت چک ریجکت شدم مدارکمم برای ژاپن قوی هست میتونم اقدام به گرفتن ویزا بکنم؟
  آیا ریجکتی تاثیر داره تو گرفتن ویزای ژاپن؟

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   دوست عزیز میتونید اقدام کنید،اما بهتره که ۷ ماه از زمان ریجکتی شما بگذره.
   با شرایط فعلی شما تنها ۵% شانس دارید که ویزای ژاپن بگیرید.
   موفق باشید.

 13. مجید می گوید

  باسلام ادب
  من یکبارویزای ژاپن رجکت شدم بدلیل مانده حساب کم…. میخام دوباره اقدام کنم آیاباسپرده کوتاه مدت به نام همسرم میتونم اقدام کنم برای دونفرمون….

  1. Pouya می گوید

   درود و عرض ادب
   دوست عزیز
   ۷ ماه باید از زمان ریجکتی شما گذشته باشه.
   سپرده هر شخصی باید به نام خودش باشه و گردش سه ماه آخر هم باید خوب باشه.
   موفق باشید.

 14. جواد می گوید

  تشکر از جواب شما
  امکانش هست که تمکن بدم ؟ در مورد مبلغش مشکلی نیست.

  1. Pouya می گوید

   خواهش میکنم.
   خیر مشکلی نیست.

 15. جواد می گوید

  ببخشید من پزشک هستم و سپرده های بانکی به اندازه دارم ولی حسابی که مرتبا با آن کار میکنم بیشتر از چند میلیون باقیمانده ندارد . آیا امکان استفاده از سپرده ها هست ؟ و یا باید نزدیک به زمان ارایه مدارک ان را به حساب در گردش منتقل کرد.در ضمن حداقل مقدار موجودی چقدر باید باشد ؟

  1. Pouya می گوید

   درود دوست من
   مشکلی نیست.شما میتونید از الان حسابتون رو گردش بدید تا ۳ ماه،بعد از اون میتونید با داشتن مبلغی بیش از ۶۰ میلیون تومن نسبت به اخذ ویزای ژاپن اقدام کنید.
   موفق و پیروز باشید.

 16. مهرداد می گوید

  سلام و خسته نباشید
  اگه لطف بفرمایید و به چند سوال من جواب بدید ممنون میشم :
  ۱- برای سفر اردیبهشت ماه کی اقدام کنیم بهتر است ؟
  ۲- مبلغ ویزا چقدر است؟و آیا تضمینی است؟
  ۳- در صورت ریجکتی نحوه قرارداد به چه صورت است ؟
  ضمنا من سفر های خارجی متعدد داشتم یک ویزای شنگن و بعد هم یک ریجکتی دارم !
  تشکر

  1. Pouya می گوید

   درود دوست عزیز
   ۱.بهتره که در فروردین اقدام بشه.
   ۲.تماس بگیرید لطفا.
   ۳.مبلغی از شما کسر نخواهد شد.
   ۴.مشکلی نیست.
   موفق باشید.

 17. نادی می گوید

  اگر قرار باشه که آژانسها برای ویزا ژپن پول بازگشت بگیرند

  پس بنا بر این سفارت یک جور متقاضی که بدون وسیقه داره

  درخواست ویزا میکنه را دارد عملا سر کار میزاره//

  چون من هم از طریق خوم و هم از طریق آژانس ویزام ریجکت شده..

  اینها دیوانه هستند.

  من دیدم به چه ارازل اوباش هایی ویزا داده..

  تاسف

  1. Pouya می گوید

   درود
   دوست عزیز شما چون وثیقه ارائه ندادید ریجکت شدید.ما که تا الان ریجکتی نداشتیم.
   شما بهتر بود قبل از اینکه کاری انجام بدید با متخصص ویزای ژاپن در تماس باشید.
   موفق باشید.

   1. شهاب می گوید

    اینایی که شما می گید شعر و داستانه… سفارت اصلا وثیقه نمی خواد و اصلا قبول هم نمی کنه… چرا این همه دروغ و کذب تحویل مردم می دین… خودتون هم خوب می دونید که این وثیقه نون دونی آژانس ها برای ترکه کردن ملته

    1. Pouya می گوید

     درود دوست عزیز
     بله سفارت اصلا نیاز به وثیقه نداره.
     اگر قرار باشه شما از طریق سفارت اقدام کنید،نیاز به دعوتنامه خواهید داشت که گرفتن دعوتنامه برای اخذ ویزای ژاپن کار آسونی نیست.پس بهتره که از طریق آژانس اقدام بشه.
     از اونجایی که ویزای ژاپن نیاز به دعوتنامه داره و مسئولیت مسافری که از طریق آژانس میره ژاپن کاملا به عهده آژانس های مسافرتی هست،پس نیاز به اخذ ضمانت نامه هست تا در صورت عدم بازگشت مسافر یا هر گونه مشکلی از سمت ایشان،از محل ضمانت نامه اقدام بشه.
     موفق باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.