با انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن آشنا شوید!

انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن و مدارک مورد نیاز

اگر قصد دارید به کشور ژاپن سفر کنید و به دنبال لیست انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن هستید،میتوانید در این مقاله با انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن آشنا شوید.ما سعی کرده ایم تا این مقاله را با توضیحات کامل در اختیار کاربران قرار دهیم.در ادامه همراه ویزاتک باشید تا در هنگا اخذ ویزای ژاپن اطلاعات کافی داشته باشید.

تصویری از بنر انواع ویزای کوتاه مدت ژاپنویزای کوتاه مدت برای شرکت درکنفرانس

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 5. گواهی اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار و یا نامه ماموریت از سازمان و یا دانشگاه مربوطه در ایران با ذکرسمت، دلیل سفر، تاریخ سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 6. ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن):
 • تقبل هزینه اقامت
 • رعایت قوانین ژاپن
 • تقبل هزینه بازگشت
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

ویزای کوتاه مدت تجاری

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 5. نامه ماموریت صادره از سازمان مربوطه در ایران با ذکر سمت، نحوه پرداخت هزینه ها، دلیل و تاریخ سفر
 6. کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات یا جواز کسب، همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 7. مدارکی که روابط تجاری بین شرکت ایرانی و ژاپنی را تایید نماید. (مانند INVOICE- بارنامه- کپی L/C)
 8. ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی شرکت )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 9. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن):
 • تقبل هزینه اقامت
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

۱۰.در ارتباط با شرکت ضامن در ژاپن یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • ثبت شرکت ژاپنی TOKIBO-TOHON ( صادره در سه ماهه اخیر )
 • کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU
 • مدرک KAISHA DANTAI GAIYOU SETSUMEI SHOU

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

ویزای کوتاه مدت دیدار از اقوام

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 5. گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6. ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن):
 • تقبل هزینه اقامت
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن

۸.اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)

۹.اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

۱۰.مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید:

 • کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن ایرانی در ژاپن همراه با ترجمه انگلیسی غیر رسمی.
 • درصورت لزوم شناسنامه تمام افرادی که روابط فامیلی را مشخص می کند.

۱۱.گواهی ثبت اقامت محلی : JUMIN – HYO

– در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.
۱۲. گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO) ( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)

۱۳. حساب بانکی ضامن GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

ویزای کوتاه مدت برای دیدار از دوست

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 5. گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 6. ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)
 7. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن):
 • تقبل هزینه اقامت
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن

۸.اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)

۹.اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

۱۰.برگه ثبت اقامت محلی: JUMIN-HYO

 • در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طورمثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم می باشد.

۱۱.مدارکی که روابط بین دو دوست را تایید می کند، مانند عکس

۱۲.گواهی رسمی مالیات دعوت کننده (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO).( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)

۱۳.حساب بانکی ضامن GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

ویزای توریستی

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری
 5. برنامه سفر با ذکر جزئیات به انگلیسی (با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز)
 6. رزرو هتل
 7. گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، حقوق و موافقت با مرخصی (باذکر تاریخ)
 8. ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

ویزای کوتاه مدت برای شرکت درمسابقات ورزشی

* توجه : در صورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارک اضافه می باشد.

مدارک مورد نیاز :

 1. گذرنامه متقاضی ویزا
 2. یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 3. یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید
 4. کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری (در صورت لزوم کپی صفحات شناسنامه پدر یا مادر با ترجمه انگلیسی رسمی)
 5. نامه ماموریت ازفدراسیون مربوطه در ایران با ذکر تاریخ و دلیل سفر و نحوه پرداخت هزینه ها
 6. اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای سه مورد زیر (از ژاپن):
 • تقبل هزینه اقامت
 • تقبل هزینه بازگشت
 • رعایت قوانین ژاپن

۷.اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)

۸.اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

۹.چنانچه هزینه سفربه عهده متقاضی ویزا می باشد:

 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و حقوق
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی )به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در ۵ روز اخیر)

( برای کلیه مدارک فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستری صادره در سه ماهه اخیر، مورد نیاز است )

منبع : سایت سفارت ژاپن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.